Vzdelávanie

Vzdelávacie programy

Osveta pre verejnosť a vzdelávanie profesionálov patria medzi nosné aktivity Neziskovej organizácie VIATICUS.

Osveta pre verejnosť má najmä informačný charakter, sa realizuje najmä v online priestore, letákmi a na požiadanie informačnými seminármi a prednáškami. Cieľom je odstrániť predsudky, pomôcť spracovať tému zomierania a vedieť sa orientovať v možnostiach, aké má umierajúci človek a tí, ktorí sa o neho starajú.

Programy pre profesionálov sú určené najmä tým, ktorí sú najviac v kontakte so zomierajúcimi – lekárom a sestrám, inému zdravotníckemu personálu a sociálnym pracovníkom v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach. Cieľom týchto vzdelávacích programov je zlepšiť starostlivosť o zomierajúcich najmä na úrovni emocionálnej – pochopenie situácie, komunikáciu a celkový prístup, ale aj odborné vzdelávanie, zamerané na spôsob výberu najvhodnejšej starostlivosti pri zohľadnení aktuálnej situácie.

Akreditované vzdelávacie programy

Program určený lekárom a sestrám „Tréning komunikačných zručností zdravotníckeho pracovníka – sociálna interakcia v zdravotníctve" bol v marci 2018 akreditovaný Ministerstvom zdravotníctva SR . Toto vzdelávanie je zamerané na komunikáciu s ťažko chorými a zomierajúcimi pacientmi a ich príbuznými. Vzdelávanie umožní získať osobitné vedomosti o komunikácii s pacientom a jeho blízkymi v hraničných a emočne kritických situáciách (oznámenie zlých správ, prognóz a pod.), získať praktické potrebné komunikačné zručnosti a pomôcť vybudovať si mechanizmy vlastného vyrovnávania sa s týmito situáciami.

Absolventi programu získajú 24 kreditov.

Podrobnosti o obsahu vzdelávacieho programu nájdete v pripojených syllaboch.

 

Táto stránka používa cookies. Viac info