Prieskumy

Prieskumy

Na zmapovanie skutočnej situácie chceme využívať rôzne nástroje, ktoré nám umožnia zistiť postoje ľudí, názory odbornej verejnosti, či každodennú realitu na základe dátových analýz. 

Umieranie a starostlivosť o nevyliečiteľne chorých

Umieranie a starostlivosť o nevyliečiteľne chorých

Kvantitatívny výskum, október 2016

Projekt vznikol v spolupráci s agentúrou STEM/MARK v nadväznosti na projekty realizované v Českej republike od roku 2011. Výskum sa zameriaval na otázky týkajúce sa vnímania umierania a konca života, na tzv. „end of life decisions", na starostlivosť o umierajúce osoby v domácom prostredí, na oznamovanie zlých správ a tiež na otázky súvisiace s paliatívnou starostlivosťou. Štúdia prebehla na reprezentatívnej vzorke internetovej populácie SR vo veku 18-65 rokov a súčasne na vzorke lekárov a sestier reprezentatívne podľa rôznych špecializácií.

Záverečná správa z výskumu (.pdf; 2,0 MB)

Umieranie a starostlivosť o nevyliečiteľne chorých II.

Umieranie a starostlivosť o nevyliečiteľne chorých II.

Kvantitatívny výskum, október 2019

Prieskum nadväzuje na obdobný prieskum z roku 2016 realizovaný v spolupráci s agentúrou STEM/MARK. Zameriaval sa na otázky týkajúce sa vnímania umierania a konca života, na tzv. „end of life decisions", na starostlivosť o umierajúce osoby v domácom prostredí, na oznamovanie zlých správ a tiež na otázky súvisiace s rozhodnutiami na konci života. Závery v niektorých oblastiach porovnávajú výsledky z roku 2016 so zistenými výsledkami v roku 2019. Štúdia prebehla na reprezentatívnej vzorke internetovej populácie SR vo veku 18-65 rokov a súčasne na vzorke lekárov a sestier reprezentatívne podľa rôznych špecializácií.

Záverečná správa z výskumu (.pdf, 1,41 MB)

Táto stránka používa cookies. Viac info