Späť

Viaticus štartuje vzdelávacie programy pre lekárov

Pridané: 18.10.2017 23:28:46

18 Október 2017

Už v novembri 2017 otvárame prvý vzdelávací program, zameraný na komunikáciu s ťažko chorými a zomierajúcimi pacientmi a ich príbuznými. Je určený pre lekárov, sestry a zdravotníckych profesionálov. Cieľom vzdelávania je nadobudnúť osobitné vedomosti o komunikácii v hraničných a emočne kritických situáciách (oznámenie zlých správ, prognóz a pod.) pri zachovaní rešpektu a dôstojnosti voči všetkým zúčastneným stranám.

Viaticus štartuje vzdelávacie programy pre lekárov

Z prieskumu "Umieranie a starostlivosť o nevyliečiteľne chorých", ktorý sme realizovali v lete 2016 vyplynulo, že kvalitu komunikácie hodnotia pacienti veľmi zle – podmienky na diskrétnosť a súkromie nie sú, čas lekári nemajú a v zložitých situáciách nedokážu byť dostatočne empatickí. Toto je do veľkej miery vyvolané objektívnymi podmienkami, aké v zdravotníctve panujú, ale je pravda aj to, že vzdelávaniu v oblasti komunikácie sa pri výchove lekárov nevenuje dostatočná pozornosť. Záujem o takéto vzdelávanie je najmä osobnou iniciatívou lekárov alebo v lepšom prípade ich zamestnávateľov, ale ponuka takéhoto špecifického vzdelávania je mimoriadne obmedzená.

Preto sme pripravili projekt vzdelávacích programov pre profesionálov, ktorí sú v kontakte so zomierajúcimi – lekárom, zdravotníckemu personálu, pracovníkom sociálnych služieb a pod. 

Cieľom vzdelávania je naučiť lekárov potrebným zručnostiam v komunikácii s pacientom, porozumieť prežívaniu pacienta a vlastnému prežívaniu v tejto komunikácii. Vzdelávanie im umožní nadobudnúť osobitné vedomosti o komunikácii v hraničných a emočne kritických situáciách (oznámenie zlých správ, prognóz a pod.) pri zachovaní rešpektu a dôstojnosti voči všetkým zúčastneným stranám.

V predchádzajúcom období sme s tímom skúsených odborníkov pripravili obsah vzdelávania nielen na základe slovenských, ale aj zahraničných skúseností a odskúšali ho v pilotnej fáze s lekármi rôznych špecializácií z celého Slovenska. Vďaka tejto spolupráci sme pripravili prvý program, ktorý prináša tie najnovšie skúsenosti a zároveň vychádza z požiadaviek reálnej praxe na Slovensku. Tento program pod názvom "Tréning komunikačných zručností zdravotníckeho pracovníka – sociálna interakcia v zdravotníctve" sa tak stáva ďalšou kľúčovou aktivitou našej neziskovej organizácie. Veríme, že spolu s portálom www.zomieranie.sk prispeje k napĺňaniu našej misie. 

Bližšie informácie k aktuálnym termínom nájdete TU

Táto stránka používa cookies. Viac info