Vzdelávanie

Vzdelávacie programy

Podpora vzdelávania a osveta patria medzi nosné aktivity Neziskovej organizácie VIATICUS. Našim cieľom je ponúknuť dostupné vzdelávacie programy, ktoré sa venujú tejto téme komplexne a sú určené profesionálom ale aj laickej verejnosti.

Programy pre profesionálov sú určené najmä tým, ktorí sú v kontakte so zomierajúcimi – lekárom, zdravotníckemu personálu, pracovníkom sociálnych služieb a pod. Ich cieľom je zlepšiť starostlivosť o zomierajúcich najmä na úrovni emocionálnej – pochopenie situácie, komunikáciu a celkový prístup, ale aj odborné vzdelávanie, zamerané na spôsob výberu najvhodnejšej starostlivosti pri zohľadnení aktuálnej situácie.

Programy určené laickej verejnosti majú najmä informačný a osvetový charakter. Cieľom je odstrániť predsudky, pomôcť spracovať tému zomierania a vedieť sa orientovať v možnostiach, aké má umierajúci človek a tí, ktorí sa o neho starajú.

Aktuálne kurzy

Tréning komunikačných zručností zdravotníckeho pracovníka – sociálna interakcia v zdravotníctve

Akreditované vzdelávanie zamerané na komunikáciu s ťažko chorými a zomierajúcimi pacientmi a ich príbuznými. Cieľom vzdelávania je naučiť zdravotníckych profesionálov potrebným zručnostiam v komunikácii s pacientom, porozumieť prežívaniu pacienta a vlastnému prežívaniu v tejto komunikácii. Vzdelávanie umožní získať osobitné vedomosti o komunikácii s pacientom a jeho blízkymi v hraničných a emočne kritických situáciách (oznámenie zlých správ, prognóz a pod.), získať praktické potrebné komunikačné zručnosti a pomôcť vybudovať si mechanizmy vlastného vyrovnávania sa s týmito situáciami.

Program je určený: lekárom, sestrám a ďalším zdravotníckym pracovníkom

Termín:

I. blok:  22.11. – 23.11.2017
II. blok: 29.11. – 30.11.2017

Absolventi vzdelávania získajú 24 kreditov. Počet účastníkov je limitovaný.

Bližšie informácie:

Táto stránka používa cookies. Viac info