Späť

Prieskum 2019

Pridané: 7.11.2019 09:44:22

07 November 2019

Prieskum nadväzuje na obdobný prieskum z roku 2016 realizovaný v spolupráci s agentúrou STEM/MARK.

Prieskum 2019

Zameriaval sa na otázky týkajúce sa vnímania umierania a konca života, na tzv. „end of life decisions", na starostlivosť o umierajúce osoby v domácom prostredí, na oznamovanie zlých správ a tiež na otázky súvisiace s rozhodnutiami na konci života. Závery v niektorých oblastiach porovnávajú výsledky z roku 2016 so zistenými výsledkami v roku 2019. Štúdia prebehla na reprezentatívnej vzorke internetovej populácie SR vo veku 18-65 rokov a súčasne na vzorke lekárov a sestier reprezentatívne podľa rôznych špecializácií.

Záverečná správa

Táto stránka používa cookies. Viac info