Zomieranie.sk

Zomieranie.sk

Vytvorenie a podpora centrálneho informačného portálu www.zomieranie.sk patrí k najdôležitejším aktivitám NO VIATICUS.

Úlohou tohto portálu je sústrediť na jedno miesto maximum dostupných informácií, súvisiacich s témou umierania a smrti, aby tí, ktorí potrebujú nejakú formu pomoci, hľadajú informácie alebo odpovede na otázky, súvisiace s touto témou, neboli stratení vo virtuálnom priestore čiastočných informačných zdrojov. Portál sumarizuje, poskytuje a je neustále dopĺňaný o dostupné informácie k tejto problematike a súčasne na jednom mieste centralizuje potrebné kontakty a informácie o subjektoch, ktoré môžu poskytnúť praktickú pomoc v rôznych životných situáciách dotknutých osôb.

Portál bol sprístupnený verejnosti 18. októbra 2016 a do konca roka 2018 ho vyhľadalo viac ako 100 000 návštevníkov. Prehľad návštevnosti za roky 2017 a 2018 nájdete v pripojenej prílohe.

Aktuálna návštevnosť je viac ako 5 000 návštev mesačne, čo potvrdzuje opodstatnenosť tejto aktivity.

Vaše podnety k upresneniu alebo doplneniu informácii zverejnených na portálu radu privítame na info@viaticus.sk

 

Za Váš záujem, podporu a ochotu vopred ďakujeme. 

 

Táto stránka používa cookies. Viac info