Prieskumy

 

Na zmapovanie skutočnej situácie chceme využívať rôzne nástroje, ktoré nám umožnia zistiť postoje ľudí, názory odbornej verejnosti, či každodennú realitu na základe dátových analýz. 

Umieranie a starostlivosť o nevyliečiteľne chorých

Umieranie a starostlivosť o nevyliečiteľne chorých

Kvantitatívny výskum, október 2016

Projekt vznikol v spolupráci s agentúrou STEM/MARK v nadväznosti na projekty realizované v Českej republike od roku 2011. Výskum sa zameriaval na otázky týkajúce sa vnímania umierania a konca života, na tzv. „end of life decisions", na starostlivosť o umierajúce osoby v domácom prostredí, na oznamovanie zlých správ a tiež na otázky súvisiace s paliatívnou starostlivosťou. Štúdia prebehla na reprezentatívnej vzorke internetovej populácie SR vo veku 18-65 rokov a súčasne na vzorke lekárov a sestier reprezentatívne podľa rôznych špecializácií.

Záverečná správa z výskumu (.pdf; 2,0 MB)

Táto stránka používa cookies. Viac info