Ľudia vo Viaticus

Zakladatelia

Ján Gajdoš

MUDr. Ján Gajdoš, narodený 1948 v Zemplínskych Hámroch v okrese Snina. Medicínu ukončil v r.1972 na LF UPJŠ v Košiciach. 44 rokov praxe v ambulantnej, ústavnej praxi a v manažérskych funkciách mu umožnili získať rozsiahle skúsenosti v zdravotnej aj v sociálnej oblasti. Od r.1990 pôsobil vo viacerých manažérskych pozíciách na rôznych riadiacich úrovniach zabezpečovania zdravotnej ci sociálno-zdravotnej starostlivosti - ako riaditeľ nemocnice, generálny riaditeľ Sekcie zdravotnej starostlivosti Ministerstva zdravotníctva SR, štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR až po funkciu predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. V súčasnosti pôsobí ako výkonný riaditeľ spoločnosti ProHealth, ktorá sa zaoberá manažmentom zdravotnej starostlivosti.

"Desiatky rokov medicínskej praxe ma často priviedli k stretnutiu s umieraním a smrťou – a nielen ako profesionála. Sám som pred 16 rokmi na "vlastnej koži" precítil dôsledky nekompromisného výroku lekára, priateľa a kolegu, keď vyslovil krutú diagnózu a potom chvíle zmierenia a úžasného, úprimného a čistého rozhovoru s Bohom, spojené so zbabelou prosbou o zázrak... a ten sa stal. Vtedy som spoznal obrovskú silu podpory, pozitívnych vzťahov v rodine, blízkych, priateľov, lekárov, sestier. Spoznal som však aj mnohé neduhy a nedostatky, ktoré sú hlavne v takýchto chvíľach zbytočne spôsobené ľahkovážnym a necitlivým prístupom odborného aj laického okolia, či absenciou systémových i etických pravidiel v tejto oblasti. Som vďačný za možnosť postupne, citlivo a s veľkou dávkou empatie, vytrvalosti a tolerancie, byť súčinný na definovaní pravidiel, edukácii odbornej i laickej spoločnosti a tvorbe účinných nástrojov pomoci v tejto citlivej oblasti. Uvedomujem si však, že všetky tieto momenty treba prežívať a robiť s láskou v srdci. Každý z nás sám musí urobiť krok, aby sa stal láskyplným človekom. I keby som nemal žiadnu inú dobrú vlastnosť, láska k človeku sama stačí k úspechu. Bez nej zlyhám, i keby som mal všetky vedomosti a schopnosti, ktoré sú na svete. Každé ráno sa zobúdzam s myšlienkou: dnešok privítam s láskou v srdci!"

 

Jana Červenáková

Ing. Jana Červenáková, narodená 1963 v Bardejove. Vysokú školu ekonomickú v Bratislave ukončila v roku 1985. Má rozsiahle manažérske skúsenosti z privátneho sektora aj štátnej správy. V rokoch 2002 až 2006 sa aktívne podieľala na viacerých významných projektoch realizovaných Ministerstvom financií SR, spolupodieľala sa aj na reforme zdravotníctva. Pôsobila vo vedení viacerých súkromných aj štátnych spoločností v rôznych sektoroch, vrátane zdravotníctva. V roku 2013 spoluzakladala Human Behaviour Institut, zameraný na vzdelávanie v oblasti rozvoja emocionálnej inteligencie. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľka spoločnosti Health Managemet Academy, špecializovanej inštitúcie vzdelávajúcej manažérov v zdravotníctve, v ktorej bola v roku 2007 jedným zo zakladateľov.

„Myslím, že v živote každého sa raz za čas vynoria otázky, prečo sa veci dejú tak, ako sa dejú, prečo sa my ľudia správame často tak nevyspytateľne, čo je v živote naozaj dôležité. Mám za sebou hodiny rozhovorov pri hľadaní odpovedí na tieto otázky. Pochopiť, čo naozaj je tou rozhodujúcou hnacou silou ovplyvňujúcou správanie človeka, je nesmierne ťažké. Sme stratení v svojich omyloch, neslobodní v svojich názoroch a správaní a ani o tom nevieme. Táto nevedomosť vedie k tomu, že sa k sebe – často neúmyselne – správame zraňujúco a egoisticky.
Ale sú také etapy v živote, keď je to obzvlášť ťažké a keď sa už chyby a omyly nedajú odčiniť, lebo čas je neúprosný a plynie ináč. Keď sa život blíži ku koncu, vtedy by mali mať všetci otvorenú myseľ ale najmä srdce, lebo to jediné vtedy pomôže zmierniť bolesť.
Chcela by som pomôcť tým, ktorí hľadajú informácie, odpovede a pomoc, aby ju našli. Vytvoriť priestor preto, aby sa ľudia mohli vrátiť k svojej podstate, byť skutoční a včas pochopiť, čo je v živote dôležité.
Ľudia sú najlepší, ako vedia byť. To, že niektorí nevedia, neznamená, že sa to nemôže zmeniť..."

 

Lucia Kondáš

Ing. Lucia Kondáš, MBA, narodená 1971 v Bratislave, absolventka Slovenskej technickej univerzity. Svoju profesionálnu kariéru venovala osvete a zavádzaniu nových technológií a služieb vo verejnom aj súkromnom sektore, manažovaniu inovatívnych projektov a presadzovaniu najnovších skúseností a trendov v rôznych oblastiach života. Pracovala ako projektová manažérka v oblasti informačných technológií, informatizácie škôl a verejnej správy, aj ako manažérka na rôznych úrovniach riadenia. Bola spoluzakladateľkou a dlhoročnou riaditeľkou Medzinárodného kongresu ITAPA. V roku 2010 úspešne absolvovala spojené executive MBA štúdium na Wirtschaftuniversität Wien a University of Minnessota. V súčasnosti pracuje ako projektová manažérka.


„Napriek nejednému predošlému kontaktu s témou smrti a umieraním, bol rok 2015 pre mňa zásadným zlomom. Uvedomila som si, že ani najsilnejšia intuícia a vnútorné presvedčenie ako zložitú rodinnú situáciu riešiť, mi nedokázali pomôcť presadiť dôležité rozhodnutia a podľahli drsnej realite a nulovej informovanosti bežného človeka. V kritických momentoch zlyhávame kvôli strachu, nevedomosti, či predsudkom. Strach vieme prekonať otvorenosťou, empatiou a láskou. Vedomosti sú dostupné na Slovensku aj v rôznych kútoch sveta, možno ich priniesť a využiť. Predsudky potom rozpustí citlivá a ohľaduplná osveta. Som presvedčená, že umieranie na Slovensku môže a malo by prebiehať aj inak, než to zažívame dnes, že môže byť dôstojnou a láskyplnou rozlúčkou. Nevieme odvrátiť, čo nevyhnutne príde, ale máme moc a silu ovplyvniť, ako to bude prebiehať. Je to veľká a tá najdôležitejšia lekcia pre nás samotných."

 

Správna rada

MUDr. Ján Gajdoš - predseda správnej rady

Ing. Lucia Kondáš - členka správnej rady

JUDr. Lucia Krausová - členka správnej rady

 

Revízor

Ing. Eleonóra Janíková - revízorka

 

Štatutár

Ing. Janka Červenáková - riaditeľka

 

Štatút neziskovej organizácie na stiahnutie (v pdf).

Táto stránka používa cookies. Viac info