Akreditované kurzy

Akreditované kurzy

Nezisková organizácia Viaticus poskytuje akreditované vzdelávanie v oblasti komunikácie zameranej na komunikáciu s ťažko chorými a zomierajúcimi pacientmi a ich príbuznými, ďalej vzdelávacie programy zamerané na predchádzanie stresu, „vyhoreniu" a interpersonálnych konfliktov na základe dohody so záujemcom v dohodnutých termínoch.

Sú určené najmä tým, ktorí sú najviac v kontakte so zomierajúcimi – lekárom a sestrám, inému zdravotníckemu personálu a sociálnym pracovníkom v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach. Cieľom týchto vzdelávacích programov je zlepšiť starostlivosť o zomierajúcich najmä na úrovni emocionálnej – pochopenie situácie, komunikáciu a celkový prístup, ale aj odborné vzdelávanie, zamerané na spôsob výberu najvhodnejšej starostlivosti pri zohľadnení aktuálnej situácie.

Vzdelávací program určený lekárom a sestrám „Tréning komunikačných zručností zdravotníckeho pracovníka – sociálna interakcia v zdravotníctve" je akreditovaný Ministerstvom zdravotníctva SR . Absolventi programu získajú 24 kreditov. Počet účastníkov je limitovaný. Podrobný obsah vzdelávania je popísaný v pripojených syllaboch.

Akreditáciu pre ďalšie programy je možné získať jednorázovo podľa dohody so záujemcom o vzdelávanie.

V prípade záujmu napíšte na info@viaticus.sk

Táto stránka používa cookies. Viac info