Aktuálne vzdelávanie

Vzdelávanie

Vzdelávanie

Osveta pre verejnosť a vzdelávanie profesionálov patria medzi nosné aktivity Neziskovej organizácie VIATICUS.

Osveta pre verejnosť má najmä informačný charakter, sa realizuje najmä v online priestore, letákmi a na požiadanie informačnými seminármi a prednáškami. Cieľom je odstrániť predsudky, pomôcť spracovať tému zomierania a vedieť sa orientovať v možnostiach, aké má umierajúci človek a tí, ktorí sa o neho starajú.

Programy pre profesionálov sú určené najmä tým, ktorí sú najviac v kontakte so zomierajúcimi – lekárom a sestrám, inému zdravotníckemu personálu a sociálnym pracovníkom v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach. Cieľom týchto vzdelávacích programov je zlepšiť starostlivosť o zomierajúcich najmä na úrovni emocionálnej – pochopenie situácie, komunikáciu a celkový prístup, ale aj odborné vzdelávanie, zamerané na spôsob výberu najvhodnejšej starostlivosti pri zohľadnení aktuálnej situácie.

Táto stránka používa cookies. Viac info